poster LU2016 540x762.jpg

 

 

 

 NTL ærespris 2015 er tildelt ildsjel

Sigurd Ellingsen SFK

Siggi LU2015.jpg

Dette er den "gjeveste" prisen som utdeles, de er for innsats til beste for felleskapet.

Leder i NTL Morten Haug utdeler her prisen til en stolt "Siggi".

Sigurd har lagt ned et stort arbeid med bidrag til NTH bladet og en pådriver og initiativtaker av dimensjoner for lokalklubben SFK.

Vi er stolte av å ha deg med på "laget" Sigurd.

 

 

 NVTF260.jpg

 

Etter å ha ligget nede siden 2010 har vi nå startet opp igjen. På første møte 29. August 2015 ble:  Asgeir Vindfjell valgt til leder.  Anne – Grete Johnsen til sekretær.

Cecilie Schei Kaljic til kasserer. Det meste av aktiviteten vil foregå på facebook. 

Så nå sier vi som "Liberos" bleiereklame "UP & GO". 

Se annonse under NTL - tilsluttede klubber