Norske Tropefuglforeningers Landsforbunds (NTL)

 NTL – Norske Tropefuglforeninger Landsforbund - ble stiftet 7. desember 1985 av landets tropefuglforeninger. Ved å danne et forbund fikk de et samarbeidsorgan som kunne ta seg av fellesoppgaver på vegne av alle klubbene. Styret i NTL er kun tre styremedlemmer og varamedlemmer. Flere av oppgavene drives derfor av egne grupper og enkeltpersoner utenom styret.

Tropefugler omfatter mange typer tropiske fugler. Papegøyer i alle størrelser, finker av mange typer og frukt- og insektspisere. Medlemmene våre driver hobbyen sin på forskjellig vis. De kan ha tamme enkeltfugler, drive oppdrett, oppdrette gode utstillingsfugler som eksteriørbedømmelse etc.

 Pr. i dag ivaretar NTL følgende hovedoppgaver:

 Norsk Tropefugl Hobby – et landsblad som når ut til medlemmene i alle tropefuglforeningene, noen enkeltabonnenter og samarbeidspartnere. Utkommer 4 ganger årlig

 • Ringsalg med register over solgte ringer. Her selges:
  • Forhåndsbestilte lukkede årsringer med den enkelte oppdretters personlige kode, løpenr. m.m.
  • Lukkede årsringer med løpenummer. Disse kan bestilles på kort varsel i løpet av året
  • Ringer til større papegøyer uavhengig av årstall, men hvor medfølgende oppdretterbevis gir detaljene.
  • Åpne metall ringer som kan settes på voksne fugler
  • Åpne plastringer i forskjellige farger – som brukes for å se forskjell på den enkelte fugl på avstand

Alle lukkede ringer kan kun påsettes på fugleunger, og blir derfor et sikkert bevis på hvem som er oppdretter. Salg registreres for sporing i ettertid.

 • Førsteoppdrettsregister som har oversikt over hvem som har oppdrettet de forskjellige artene tropefugler første gang i Norge.
 • Norske navn på tropefugler – Det er laget en oversikt over anbefalte norske navn
 • Dommerutvalg – en sammenslutning av norske dommere. Forvalter utstillingsreglement etter landsmøtets korrigeringer og støtter/godkjenner utdanning av nye norske dommere
 • Premier til landsutstillinger – NTL sponser premiesløyfer og pokaler til vinnerne
 • Informasjon – NTL-styret sender ut NTL-nytt med informasjon til klubbstyrer og NTL-info til det enkelte medlem vi har mailadresse til. Også annen relevant informasjon bli videre distribuert
 • Dyrevelferd er viktig for oss, og sammen med klubbene gjør vi det vi kan for å formidle gode holdninger og kunnskap om best mulig hold av tropefugler.
 • NTL er høringsinstans overfor norske myndigheter. Vi leverer svar på alle offentlige høringer som har noe med vår hobby å gjøre, og ivaretar fugleeierne og oppdretternes interesser. NTL har også god kontakt med zoo bransjen og andre hobbydyr organisasjoner og samarbeider der vi har sammenfallende interesser.
 • Turer for fugleinteresserte arrangeres av og til.

 

Trykk for å lese artikkelen om jubileet og dannelsen av NTL