NTH-bladet  30 år 2016

 

 

           Norsk Tropefugl-hobby

NORSK TROPEFUGL-hobby er et blad for de som er interessert i tropefugler.

NORSK TROPEFUGL-hobby er Norges offisielle landsblad for tropefugler.

Bladet inneholder reportasjer, oppdrettsberetninger, nytt fra NTL og de ulike klubbene.

De fleste klubbene i Norge har bladet inkludert i sitt klubbmedlemskap.

Henvendelser til bladet: Redaksjonen:

Redaktør/web ansvarligKennet Østensen Tlf +47 90114840

Korrektur: Frode Nilsen

abonnement/utsendelse/salg gamle blader: Kjell Karlsen

Annonser: Sigurd Ellingsen

Du kan abonnere på bladet uten å være medlem i en klubb.                                                

Abonnement i Norge kr. 250,- pr. år.

Norden for øvrig N.   kr. 260.- pr. år.

Bladet kommer ut fire ganger pr. år.

Abonnenter må selv betale porto utenfor landegrensene.

Ved tegning av klubbabonnement er ofte bladet med i prisen, sjekk hvilken klubb som er nærmest.

 

Frister for annonser og stoff til NTHbladet er:

Nr. 1   ………………..15. mars

Nr. 2   ………………..15. mai

Nr. 3   ………………..15. august

Nr. 4   ………………..15. november

Utgivelsesdato:

Nr. 1  …………………april

Nr. 2  …………………juni

Nr. 3  …………………september

Nr. 4  …………………desember

Annonsepriser: Pr. år – Utgivelser

1/1 side                        kr.   4950,-

1/2 side                        kr.   2970,-

1/4 side                        kr.   1485,-

Oppdrettsannonser    kr.     350,-

Prisene Inkluderer annonsering på NTL`s hjemmeside.

SFK medlemmer har også oppdretterannonsene sine på

SFK hjemmeside: www.stuefugl.no