Styret i NTL

Styret i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 

2014 - 2015

 

Valgkomite: 

Michael McNeil (SFK-NUK) 

Kjell Olsen (NUK)

Kennet Østensen (SFK)

 
Revisorer: 
Rolf Rørtvedt- SFK,  
Dagfinn Danielsen – SFK
 
Redaktør NTH Bladet/web: 
Kennet Østensen tlf 901 14 840 SFK
 
Medlemmer
Sigurd Ellingsen SFK
Kjell Karlsen SFK
Frode Nilsen SØR
 
Førsteoppdrettskomiteen:
 
Dommerkomiteen: