Styret i NTL

Styret i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 

2014 - 2015

 

Valgkomite: Michael McNeil (SFK-NUK),  Kjell Olsen (NUK),  Kennet Østensen (SFK)
 
Revisorer: 
Rolf Rørtvedt- SFK,  
Dagfinn Danielsen – SFK
 
Redaktør NTH Bladet: 
Kennet Østensen tlf 901 14 840
 
Annonser:
Sigurd Ellingsen SFK tlf. 90057292
 
Ansvarlig bladutsendelse:  
Kjell KarlsenSFK tlf 901 70 194
 
Førsteoppdrettskomiteen: